top of page
כתבות נבחרות
כתבות אחרונות
ארכיב
חיפוש לפי תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

אז איך ההילוכים באופניים עובדים בעצם?

בכדי להעביר הילוכים בצורה קלה ויעילה, כדאי להכיר מה ההילוך עושה. ובכדי להבין מה ההילוך עושה, צריך להבין מונח יסודי בפיסיקה הנקרא "יחס העברה" (Ratio).

מהו יחס ההעברה?

אם לוקחים 2 גלגלים, אחד גדול בקוטר 40 ס"מ ואחד קטן בקוטר 10 ס"מ, מחברים אותם יחד ומתחילים לסובב אותם, הגלגל הקטן יבצע 4 סיבובים על כל הקפה אחת של הגלגל הגדול. כלומר, יש יחס שמשתנה בין מספר הסיבובים שהגלגלים מבצעים.

כתוצאה מכך, הגלגל הקטן יסתובב למעשה מהר הרבה יותר מהגלגל הגדול. עיקרון זה הוא למעשה יחס העברה. אבל העברה של מה? של כוח ומהירות.

ננסה להסביר זאת באופן הפוך - אם גלגל השיניים הקטן יסובב את הגלגל הגדול, על כל סיבוב של הגלגל הקטן, הגלגל הגדול יסתובב רק 1/4 סיבוב.

אז איך יחס ההעברה משפיע על רכיבת האופניים שלנו?

ההילוכים מקלים למעשה על עבודת התזוזה שלנו במרחב (שלנו ושל האופניים שלנו).

לדוגמא, כאשר אנחנו עולים בעלייה, וצריכים ל"סחוב" אותנו ואת האופניים שלנו (משקל של כ-80 קילו בקירוב) ,ההילוכים מאפשרים לנו לבצע הרבה יותר סיבובים קלים של גלגלי השיניים הקטנים ולהזיז את הגלגל הגדול בקלות יותר, וכך לעלות את העלייה בפחות מאמץ וכוח.

אחרי שהבנו את השפעת יחס ההעברה על האופניים, נוכל לעבור לתפעול בשטח:

  • ההילוכים ביד ימין משפיעים על גלגלי השיניים הקטנים.

  • ההילוכים ביד שמאל משפיעים על גלגלי השיניים הגדולים.

אבל בעצם משפיעים על מה?

עצם העברת ההילוך בידיות גורם לשינוי בהעברת הכח מהרגליים אל הגלגל האחורי. שינוי ההילוכים מהווה שינוי ביחסי הכוח, התנועה, המהירות וההתנגדות של עבודת האופניים.

זוהי עבודה סינרגית, כולם תלויים בכולם.

איך זה מתבצע בפועל על האופניים?

  • הידית הימנית מעבירה את השרשרת בין גלגלי השיניים המותקנים על ציר הגלגל האחורי (Cassete, COG).

  • הידית השמאלית מעבירה את השרשרת בין גלגלי השיניים המותקנים על ציר הפדאלים.

  • באופן כללי, ההילוך הנמוך (כלומר יחס העברה הנמוך ביותר) מתקבל כאשר השרשרת נמצאת על גלגלי השיניים הפנימיים (מלפנים ומאחור), מהירות האופניים תהיה נמוכה, עם מעט התנגדות של הרגליים. כלומר נעבוד פחות קשה עם האופניים, אבל גם ניסע לאט יותר.

  • ההילוך הגבוה (כלומר יחס ההעברה הגבוה ביותר) מתקבל כאשר השרשרת נמצאת על גלגלי השיניים החיצוניים. במקרה זה מהירות האופניים תהיה מהירה, עם התנגדות רבה יותר בזמן הדיווש.

אחרי שהבנו איך ההילוכים עובדים, נוכל לקרוא בכתבה הבאה, איך בוחרים את ההילוך הנכון בזמן הנסיעה.

bottom of page