תקנון מתאמני קבוצות - כללי

 1. חבר קבוצה הוא מתאמן אשר קיבל עליו את נהלי הקבוצה, שילם את דמי החברות ואושר ע"י מנהל הקבוצה כחבר בה. תשלום דמי החברות בקבוצה מעיד על הסכמת החבר למלא ולעקוב אחר תנאי תקנון זה. אין הצטרפות לאימוני קבוצה ללא הסדרת תשלום.

 2. באחריות המתאמן לשלם את דמי החברות לקבוצה. מתאמן שלא שילם את דמי החברות יקבל תזכורת ממנהל הקבוצה. במידה ובתוך 7 ימי עסקים ממועד התזכורת לא הסדיר את התשלום, ייאלץ לעזוב את הקבוצה על פי שיקול דעת מנהל הקבוצה.

 3. התשלום לקבוצה הינו חודשי, ללא תלות בכמות אימונים בחודש קלנדרי. כמו כן, לא יתבצע החזר בגין אימונים שהמתאמן לא הגיע אליהם. מידה והמתאמן רכש כרטיסיה (קבוצת רכיבה בלבד) יש לשים לב לתוקף הכרטיסיה. לא יינתנו הארכות בגין אי ניצול מלוא הכרטיסיה.

 4. אין הקפאת מנוי מלבד אישור מחלה של למעלה משבועיים או מילואים. במקרים אחרים תינתן הקפאה אך ורק באישור מנהל הקבוצה. במידה ומתאמן יודע כי הוא עומד להיעדר מאימונים לתקופה מסוימת וחריגה, מחויב להודיע על כך למאמנים.

 5. כל חבר מחויב בביטוח תאונות אישיות ובבדיקה ארגומטרית בתוקף ע"י מכון מוסמך. הגעה לאימון מעידה על הצהרתך כי הינך כשיר רפואית ונפשית להשתתפות באימון.

 6. על מתאמן למלא טופס הצהרת בריאות וטופס פרטים אישיים עם הצטרפותו לקבוצה

 7. בערבי חג וחגים, כולל חול המועד, אין אימונים.

 8. השימוש בטלפון או באוזניות במהלך האימון – אסור.

תוספת לאימוני רכיבה קבוצתיים

 1. אימוני האופניים יכללו אימוני רכיבת כביש, טכניקת רכיבת כביש, חיזוקים על האופניים ובלעדיהם.

 2. יש להגיע לאימונים עם אופניים תקינים בלבד וקסדה. על המתאמן  לוודא תקינות האופניים, המעצורים, הצמיגים עם לחץ אוויר 120PCI.

 3. ברכיבות כביש הקבוצה תנוע בצורה מאורגנת. כל אחד מהרוכבים מתחייב לרכוב בצורה מסודרת ולהישמע להנחיות המאמן. כמו כן, כל רוכב יעשה את המירב על מנת למנוע נזק לעצמו ולחברי הקבוצה מתנועת רכבים, אופניים חשמליים, דו גלגליים או כל כלי תחבורה אחר. חבר שלא יקפיד על הנחיות בטיחות אלו- יוצא מקבוצת הרכיבה וייאלץ לרכב לבדו.

 4. כללי התנהגות בדבוקה: אין מעבר באור אדום בעת הרכיבה. במידה והדבוקה עצרה באדום, אין להזדנב בין מכוניות. נעצור כגוש אחד בנתיב אחד אחרי המכוניות העומדות ברמזור. הדבוקה תרכב בצורה מוסדרת בצד ימין של הכביש. יש לשמור על כללי הרכיבה בדבוקה, כולל סימונים והתראות קוליות על מפגעים בכביש. יש לשים לב לרכיבה במסלולים מסודרים עם כמה שפחות הפרעה לתנועה. כאשר מסלול מתפצל למסלול ימינה, בעוד הדבוקה ממשיכה ישר, יש לפנות את הנתיב ימינה כמה שיותר מהר ולא לתפוס את שני הנתיבים (ישר וימינה). באחריות כל רוכב להכיר את כללי הרכיבה בדבוקה, ולהכיר את הסימונים. 

 5. יש להגיע לאימונים בזמן.

 6. באחריות המתאמן בתחילת כל אימון להתעדכן במספרי טלפון רלבנטיים: המאמן, רכבי ליווי וחבר אחד מהקבוצה.

 7. יש להביא מים ומזון עפ"י היקף הרכיבה המתוכנן.

 8. בסוף כל אימון יתקיים סיכום קצר, הפקדת לקחים והערות המאמנים. יש להיות נוכח בסיכום אימון.

 9. עזיבת אימון רכיבה במהלכו או לפני סיום הסיכום - מחייב אישור מאמן ובאחריות המתאמן.

 10. אין לצרף חברים לרכיבות קבוצה ללא אישור המאמן.

 11. חבר קבוצה חדש לא יגיע לאימון רכיבה בשבת אלא אם התאמן קודם לכן על אופני כביש וקיבל אישור להגיע לרכיבה מהמאמן.

 12. בכל מקרה, חבר שמגיע לראשונה לרכיבת שבת, יתחיל את הרכיבה בסוף הדבוקה שבה הוא רוכב ויוכל להצטרף להוביל את הדבוקה ולרכב בתוכה רק עם קבלת אישור המאמן.

 13. המתאמן יגיע לאימון רכיבה עם ציוד אישי לתיקון פנצ'רים הכולל פנימיות ספייר, משאבה ו-2 כפות להוצאת הצמיג.

נתראה באימון!