top of page

תקנון מחנות אימונים

 1. הצטרפות למחנה האימונים לאחר הסדרת תשלום ומילוי הצהרת בריאות

 2. על המשתתפים להגיע באופן סדיר לאימונים המקדימים.

 3. יש להגיע עם אופניים תקינים, קסדה, נעליים סגורות, אוכל (לא חטיפים וממתקים) ו-1.5 ליטר מים ליום

 4. בזמן הפעילות יש לחבוש כל העת קסדה ולא להסירה אלא בתום הפעילות לאחר הודעה על סיום הפעילות ע"י המדריך/המאמן האחראי על אותה פעילות.

 5. בזמן הפעילות יש לוודא שתיית מים מספקת ותזונה (חטיפים/ג'לים/פירות/סנדויצ'ים וכד') עפ"י הצורך.

 6. משתתף שלא ישמע להוראות הבטיחות של המדריכים לא יוכל להמשיך להשתתף בפעילות, ללא החזר דמי ההשתתפות. במקרה כזה על ההורים לאסוף את המשתתף באותו הרגע.

 7. אין לרכוב ללא ידיים, או בצורה שאינה בטיחותית.

 8. אין אחריות על נזקים הנגרמים לציוד האישי של המשתתף לרבות האופניים.

 9. כל משתתף חייב להיות מבוטח באחת מקופות החולים

 10. יש לדווח בכתב בעת ההרשמה באם סובל מרגישויות או מצב רפואי מיוחד כגון: אלרגיה למזון, עקיצות דבורים, אסטמה, קוצר ראייה וכד' בין שמחייבת משאף בין שלא, מחלה כרונית וכן לשאת עימו לאימונים עליו מזרק/משאף וכל אביזר רפואי הנדרש לטיפול בו במקרה של אירוע רלוונטי לרגישותו/מחלתו, כמו כן יש לידע את מדריך//מאמן מוביל האימון על רגישות/מחלה ועל המצאות האביזר הרפואי הנדרש עימו.

 11. לרוכב לא יינתן כל פיצוי עבור ההוצאות הנלוות לטיפול הרפואי ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג שהוא אלא בהתאם לתנאי הביטוח אשר נרכש על ידו והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לפיצוי ו/או שיפוי מהחברה ו/או מי מטעמה.

 12. ידוע לי כי במהלך הפעילות הילדים מצולמים והתמונות מועברות בקבוצת ה-whatsapp של ההורים. כמו כן, התמונות יכולות להיות מפורסמות ברשתות החברתיות, באתר או בפרסומים של החברה.

 13. ניתן לבטל השתתפות עד שבוע וחצי לפני המחנה ולקבל החזר בגין התשלום. לאחר מכן לא יינתן החזר תשלום.

 14.  תכנית המחנה אינה סופית ויכולה להשתנות על פי תנאי מזג האויר ושיקול דעת המארגנים והצרכים בשטח

 15. בכל שינוי מצב ביטחוני או ברה"צ נפעל על פי הוראות פיקוד העורף. בכל מקרה כזה, לא יבוצע החזר תשלום

 16. קיום המחנה תלוי במינימום נרשמים. במידה והפעילות תבוטל, יוחזרו הכספים במלואם

תקנון מתאמני קבוצות - כללי

 1. חבר קבוצה הוא מתאמן אשר קיבל עליו את נהלי הקבוצה, שילם את דמי החברות ואושר ע"י מנהל הקבוצה כחבר בה. תשלום דמי החברות בקבוצה מעיד על הסכמת החבר למלא ולעקוב אחר תנאי תקנון זה. אין הצטרפות לאימוני קבוצה ללא הסדרת תשלום.

 2. באחריות המתאמן לשלם את דמי החברות לקבוצה. מתאמן שלא שילם את דמי החברות יקבל תזכורת ממנהל הקבוצה. במידה ובתוך 7 ימי עסקים ממועד התזכורת לא הסדיר את התשלום, ייאלץ לעזוב את הקבוצה על פי שיקול דעת מנהל הקבוצה.

 3. התשלום לקבוצה הינו חודשי, ללא תלות בכמות אימונים בחודש קלנדרי. כמו כן, לא יתבצע החזר בגין אימונים שהמתאמן לא הגיע אליהם. מידה והמתאמן רכש כרטיסיה (קבוצת רכיבה בלבד) יש לשים לב לתוקף הכרטיסיה. לא יינתנו הארכות בגין אי ניצול מלוא הכרטיסיה.

 4. אין הקפאת מנוי מלבד אישור מחלה של למעלה משבועיים או מילואים. במקרים אחרים תינתן הקפאה אך ורק באישור מנהל הקבוצה. במידה ומתאמן יודע כי הוא עומד להיעדר מאימונים לתקופה מסוימת וחריגה, מחויב להודיע על כך למאמנים.

 5. כל חבר מחויב בביטוח תאונות אישיות ובבדיקה ארגומטרית בתוקף ע"י מכון מוסמך. הגעה לאימון מעידה על הצהרתך כי הינך כשיר רפואית ונפשית להשתתפות באימון.

 6. על מתאמן למלא טופס הצהרת בריאות וטופס פרטים אישיים עם הצטרפותו לקבוצה

 7. בערבי חג וחגים, כולל חול המועד, אין אימונים.

 8. השימוש בטלפון או באוזניות במהלך האימון – אסור.

תוספת לאימוני רכיבה קבוצתיים - כביש בלבד

 1. אימוני האופניים יכללו אימוני רכיבת כביש, טכניקת רכיבת כביש, חיזוקים על האופניים ובלעדיהם.

 2. יש להגיע לאימונים עם אופניים תקינים בלבד וקסדה. על המתאמן  לוודא תקינות האופניים, המעצורים, הצמיגים עם לחץ אוויר 120PCI.

 3. ברכיבות כביש הקבוצה תנוע בצורה מאורגנת. כל אחד מהרוכבים מתחייב לרכוב בצורה מסודרת ולהישמע להנחיות המאמן. כמו כן, כל רוכב יעשה את המירב על מנת למנוע נזק לעצמו ולחברי הקבוצה מתנועת רכבים, אופניים חשמליים, דו גלגליים או כל כלי תחבורה אחר. חבר שלא יקפיד על הנחיות בטיחות אלו- יוצא מקבוצת הרכיבה וייאלץ לרכב לבדו.

 4. כללי התנהגות בדבוקה: אין מעבר באור אדום בעת הרכיבה. במידה והדבוקה עצרה באדום, אין להזדנב בין מכוניות. נעצור כגוש אחד בנתיב אחד אחרי המכוניות העומדות ברמזור. הדבוקה תרכב בצורה מוסדרת בצד ימין של הכביש. יש לשמור על כללי הרכיבה בדבוקה, כולל סימונים והתראות קוליות על מפגעים בכביש. יש לשים לב לרכיבה במסלולים מסודרים עם כמה שפחות הפרעה לתנועה. כאשר מסלול מתפצל למסלול ימינה, בעוד הדבוקה ממשיכה ישר, יש לפנות את הנתיב ימינה כמה שיותר מהר ולא לתפוס את שני הנתיבים (ישר וימינה). באחריות כל רוכב להכיר את כללי הרכיבה בדבוקה, ולהכיר את הסימונים. 

 5. יש להגיע לאימונים בזמן.

 6. באחריות המתאמן בתחילת כל אימון להתעדכן במספרי טלפון רלבנטיים: המאמן, רכבי ליווי וחבר אחד מהקבוצה.

 7. יש להביא מים ומזון עפ"י היקף הרכיבה המתוכנן.

 8. בסוף כל אימון יתקיים סיכום קצר, הפקדת לקחים והערות המאמנים. יש להיות נוכח בסיכום אימון.

 9. עזיבת אימון רכיבה במהלכו או לפני סיום הסיכום - מחייב אישור מאמן ובאחריות המתאמן.

 10. אין לצרף חברים לרכיבות קבוצה ללא אישור המאמן.

 11. חבר קבוצה חדש לא יגיע לאימון רכיבה בשבת אלא אם התאמן קודם לכן על אופני כביש וקיבל אישור להגיע לרכיבה מהמאמן.

 12. בכל מקרה, חבר שמגיע לראשונה לרכיבת שבת, יתחיל את הרכיבה בסוף הדבוקה שבה הוא רוכב ויוכל להצטרף להוביל את הדבוקה ולרכב בתוכה רק עם קבלת אישור המאמן.

 13. המתאמן יגיע לאימון רכיבה עם ציוד אישי לתיקון פנצ'רים הכולל פנימיות ספייר, משאבה ו-2 כפות להוצאת הצמיג.

נתראה באימון!

bottom of page